cope with

  1. Verb başa çıkmak
bir durumla baş etmek Verb
güçlüklerle başa çıkmak Verb
azami tüketimle baş etmeye çalışmak Verb
nakliyat yüküyle baş etmek Verb
nakliyat yüküyle başetmek Verb
trafikle uğraşmak Verb
bir durumla baş etmeye çalışmak Verb