copulative condition

  1. türlü eylemlerin yapılmasını öngören şart