copy editing

  1. Noun yazı işleri müdür yardımcılığı (yeniden kaleme alma , düzeltme , güzelleştirme işleri