correspond to

  1. Verb tekabül etmek
  2. Verb tetabuk etmek
  3. Verb karşılık gelmek
örneğe uygun olmak Verb
birinin ihtiyaçlarını karşılamak Verb
tarife uymak Verb
bir antlaşmanın ruhuna uygun olmak Verb
kalite standart dılarına uymak Verb
kalite standartlarına uymak Verb