correspond to

  1. Fiil tekabül etmek
  2. Fiil tetabuk etmek
  3. Fiil karşılık gelmek
örneğe uygun olmak Fiil
birinin ihtiyaçlarını karşılamak Fiil
tarife uymak Fiil
bir antlaşmanın ruhuna uygun olmak Fiil
kalite standart dılarına uymak Fiil
kalite standartlarına uymak Fiil