cost book

  1. maliyet hesap defteri
  2. mahkeme giderleri kayıt defteri
  3. maden hisseleri kayıt defteri
  4. mübayaa fiyat cetveli
(Br) madencilik sendikası Noun
madencilikte gelir-gider-geri nakliyat sistemi
defter maliyeti
muhasebe kıymeti
defter kıymeti
ilgili yedek akçe veya başka hesap indirimi
muhasebe maliyeti