cost of living allowance

  1. iaşe ve ibate masrafı
  2. yiyecek ve yakacak ücreti
asgari geçim indirimi Noun