cotton on to sth

  1. Verb bir şeye kendini vermek