council chamber

  1. meclisin toplandığı oda
belediye meclisi toplantı salonu
Danıştay Birinci Dairesi Proper Name, Organizations
Danıştay Onuncu Dairesi Proper Name, Organizations