council committee

  1. konsey kurulu
  2. konsey heyeti
danışma kurulu
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Noun, European Union