council committee

danışma kurulu
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İsim, Avrupa Birliği