count someone among one's best friends

  1. Verb birini en iyi dostları arasında saymak