countdown

  1. Noun (özellikle roket ve atom bombası denemelerinde) geriye doğru sayma.
    With only 10 seconds to go the
    scientists had to stop the countdown because of a fault in the spaceship's oxygen supply.
  2. Noun hazırlık dönemi.
temkinini bozmamak Verb
gülmemek Verb
şaşırmış
birini şaşkına çevirmek Verb
itidalini kaybettirmek Verb
teyit etmek Verb
uygun bulmak Verb
teşvik etmek Verb
tasvip etmek Verb
bir raporu uygun bulmak Verb
uygun bulmak Verb
teyit etmek Verb
tasvip etmek Verb
desteklemek Verb
teşvik etmek Verb
geriye doğru saymak.