course action

  1. hareket tarzı
  2. davranış
  3. muamele
  4. usul
  5. prosedür
tutulacak yolun planını çizmek Verb
yol haritası Noun
hareket tarzı Noun
birine belli bir hareket tarzını zorla benimsetmek Verb
bir hareket tarzı planlamak Verb
kendine belli bir hal çaresi saptamak Verb
bir hareket tarzı önermek Verb
bir davranış şekli benimsemek Verb