court record

  1. zabıt
  2. zabıtname
para cezası ya da hapse hükmetmek yetkisi olmayan , muameleleri zapta geçir
muameleleri zapta geçirilmeyen alt dereceli mahkeme
para cezası veya hapse hükmetmek yetkisi olmayan
sicil mahkemesi: kararları tescil edilip saklanan ve bunlara riayet etmeyenleri cezalandıran mahkeme. Noun
sicilleri resmen geçerli sayılan mahkeme.
celse tutanağı
bir mahkemenin tutanaklarını tutmak Verb