coventry act

  1. bu genel olarak bütün siyasal komite ve kuruluşlar için de geçerlidir : 1683 tarihli İngiliz kanunu
  2. Verb dil kesmek
  3. Verb göz çıkarmak
  4. Verb burnu yarmak
  5. burnu ya da dudağı koparmak gibi bir kimsenin uzvunu kasten sakatlamayı ağır cürüm addeden kanun
  6. (bu konuda kiliseye ayrıcalık tanınmamaktadır