cover ground

  1. (a) yol almak/katetmek, (b) ilerlemek, ilerleme kaydetmek, (c) konuya değinmek, konuyu işlemek.
    I'll
    try to cover all the ground in a short speech of half an hour.
birçok yeni şey ortaya çıkarmak Verb
toprağa yakın kalın bitki örtüsü. Noun
çimen yerine yetiştirilen bodur bitki. Noun
toprak örtüsü Noun, Environment-Ecology