covering note

  1. (yangın sigortası) sigorta zeyilnamesi