covert

 1. Adjective üstü kapalı
 2. kapalı, örtülü.
 3. gizli, saklı.
  covert reasons: gizli sebepler.
  covert dislike: gizli nefret.
 4. Law eşinin himayesi altında.
 5. örtü, kapak.
 6. sığınak, melce, sığınacak yer.
 7. sakla(n)ma, gizle(n)me.
 8. (avcılıkta) vahşi hayvanların veya av hayvanlarının saklandığı sık ağaçlık/koru, avlak, kuşlak.
  draw
  a covert: avlakta/çalılıkta tilki, tavşan vb. aramak.
 9. tectrix ile ayni anlama gelir. (kuşlarda) kanat örtü tüyleri.
 10. (bkz: covert cloth ).
üstü kapalı biçimde Adverb
evli kadın
(hukuk) kocasının koruması altındaki bir kadın
evli kadın
kabarık çapraz dokumalı pamuklu/yünlü kumaş.
covert ile ayni anlama gelir. Noun
kaşpusiyer
gizli düşman
bir mülkün haksız olarak üstüne oturmak Verb