cow pony

  1. Noun sığırtmaç atı: kovboyların sığırları otlatırken bindikleri at.