crack down (on)

  1. sıkı tedbir almak, baskı yapmak, zor kullanarak bastırmak/sindirmek.
    Police crack down on drunk drivers.
birine baskı yapmak Verb
vergi kaçakçılığını önlemek Verb, Accounting