cranky

  1. Adjective aksi, huysuz, ters, hırçın, asabî.
    a cranky old man.
  2. Adjective acayip, garip, eksantrik.
    a cranky old scientist with cranky ideas: acayip fikirleri olan bir ihtiyar bilim adamı.
  3. Adjective laçka, bozuk, oynak.
  4. Adjective eğri büğrü, kırık (çizgili) zikzak.
  5. Adjective hastalıklı, zayıf, nahif, cılız, illetli, alil.
  6. Adjective devrilebilir, yan yatma ihtimali olan (gemi, tekne vb.).