1. Sıfat aksi, huysuz, ters, hırçın, asabî.
    a cranky old man.
  2. Sıfat acayip, garip, eksantrik.
    a cranky old scientist with cranky ideas: acayip fikirleri olan bir ihtiyar bilim adamı.
  3. Sıfat laçka, bozuk, oynak.
  4. Sıfat eğri büğrü, kırık (çizgili) zikzak.
  5. Sıfat hastalıklı, zayıf, nahif, cılız, illetli, alil.
  6. Sıfat devrilebilir, yan yatma ihtimali olan (gemi, tekne vb.).