cripple

  1. kötürüm, topal.
  2. sakat, malûl.
    a mental cripple: kafadan sakat, geri zekâlı, alık, ebleh.
  3. sık çalılık ve bataklık arazi.
  4. kusurlu/bozuk/sakat herhangi bir şey.
  5. kötürüm/sakat etmek, sakatlamak, kazaya uğratmak.
  6. bozmak, iptal etmek, zarar vermek.
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma Noun, International Law
kötürümlük
savaşta sakatlanmış gazi
sakat sanayii