critical path planning

  1. Noun dönüşül izlenceleme: bitirilmesi birbirine bağlı karmaşık sanayi faaliyetlerini en kısa zamanda ve en
    kestirme yoldan sonuca ulaştıran planlama.