cross- check

  1. Verb sağlamasını yapmak
  2. Verb ikinci kez kontrol etmek
sağlama(k), sağlamasını yapma(k), (çeşitli kaynaklarla) karşılaştırma(k), (çeşitli yönlerden/tekrar tekrar) kontrol etme(k).
(hokeyde) sopa ile karşı oyuncuya engel olma(k).