cry pax

  1. Verb kavgayı bırakmak için seslenmek