current account balance

  1. Noun, Economics cari denge
  2. Noun, Economics cari işlemler dengesi
bankadaki cari hesap bakiyesi
cari işlemler bilançosu Noun
cari hesap bakiyesi
ödemeler dengesi bakiyesi
cari hesap bakiyesi
cari hesap bakiyesi