current cost accounting

  1. Noun cari maliyet muhasebesi
  2. enflasyondan ötürü meydana gelen fiyat değişikliklerini
  3. Noun masraflardaki değişmeleri
  4. aktiflerin değerlerinde düzeltmeler yapılmasını
  5. vb hesaba katan muhasebe yöntemi
  6. cari maliyet muhasebesi sistemi
enflasyon muhasebesi Noun, Accounting