current price

  1. cari fiyat
  2. piyasa fiyatı
  3. rayiç
  4. râyiç fiyat
  5. revaç
cari piyasa fiyatı üzerinden