cushioning effect

  1. uçağın kalkarken yerden ayrılamama etkisi