dalak

  1. Noun, Anatomy spleen

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Karın boşluğunun sol üst kısmında kaburgaların ... yapan, yaklaşık 200 gr
  2. Bal peteği
  3. Redhouse