damage cause

  1. zarar sebebi
zarara neden olmak Verb
hasar meydana getirmek Verb
hasar ika etmek Verb
birine hasar vermek Verb