damage cause

zarara neden olmak Fiil
hasar meydana getirmek Fiil
hasar ika etmek Fiil
birine hasar vermek Fiil