damages law

  1. Noun, Law tazminat hukuku
kanuni hasar tazminat talebi
tazminat hukuku Noun, Law
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Proper Name, Law