damp course

  1. Noun tecrit tabakası: nemin tuğladan geçmesini önleyecek malzeme.