day to day

  1. günü gününe
  2. günlük
gün begün
borsa ve kambiyo simsarlarının bankalardan sadece bir günlüğüne aldığı kredi
borsadaki günlük avanslar Noun
borsadaki günlük avanslar Noun
devam eden iş
günlük olarak ödenen borsa komisyoncusu istikrazı
günlük para piyasası
günlük ödenen para
günlük opsiyon
günlük opsiyon (süresi sadece bir gün olan opsiyon
günün politikası Noun
günlük hesap durumu
götürmek Verb
yeniden buluşmak için bir gün saptamak Verb
yeniden buluşmak için gün saptamak Verb
bir günlük izin almaya çalışmak Verb
günlük, gündelik.
day-to-day chores.
day-to-day worries: günlük gaileler. Adjective
sırf günlük/geçici ihtiyaç ve isteklerle ilgili. Adjective
bugünmüş gibi hatırlıyorum
bir durumu sağ salim atlatmak Verb
bir zorluğu atlatmak Verb
bir zorluğun üstesinden gelmek Verb
birini gözden kaçırmamak Verb
gündeme geçmek Verb
gündeme geçmek Verb
günlüğüne
ölünceye kadar, sağ olduğu sürece, ömrü oldukça.
tam.
We left Canada one year ago to the day: Tam bir yıl önce bugün Kanadadan ayrıldık.
bugüne/şimdiye/şu ana kadar.
tam iki yıl önceki bu gün