dead animal

  1. ölü hayvan
  2. leş
hayvan ölüsü