dead beat

  1. çok yorgun
  2. bitkin
geri tepmeyen, tepkisiz (saatin hareketi gibi).
sönümlü, titreşimsiz, sönen (hareket).
yorgun, bitkin.
beleşçi, anaforcu, başkalarının sırtından geçinen.
borçlarını ödemeyen kimse.
tembel.