dead book

  1. tasfiye olunan şirketlerin kayıt defteri