dead in the water

  1. (US) bir projenin daha başlangıçta tümüyle başarısızlığa uğraması