dead security

  1. Noun verimsiz üretim araçları
  2. fabrikalar
  3. Noun dokuma araçları
  4. taşınmaz mallar
  5. maden ve makinelerin işlemedikleri durum
  6. ölü teminat
  7. ölü teminat (krediler için iyi bir teminat oluşturmayan sınai mülk