dead security

  1. İsim verimsiz üretim araçları
  2. fabrikalar
  3. İsim dokuma araçları
  4. taşınmaz mallar
  5. maden ve makinelerin işlemedikleri durum
  6. ölü teminat
  7. ölü teminat (krediler için iyi bir teminat oluşturmayan sınai mülk