dead-drunk

  1. Noun körkütük/zilzurna sarhoş.
leş gibi sarhoş
bulut gibi
fitil gibi sarhoş
kütük gibi