deal out

  1. Verb ölçerek vermek
  2. Verb dağıtmak
  3. Verb hizmet vermek
  4. Verb nasibini almak
sadaka dağıtmak Verb
armağan dağıtmak Verb
erzak dağıtmak Verb
cezasını kararlaştırmak Verb
birşeyi dağıtmak Verb
ceza vermek Verb
sık sık eğlence amacıyla dışarı çıkmak Verb
bir işte kaybetmekden taraf olmak Verb