deal with a grievance

  1. Verb bir şikâyeti halletmek
  2. Verb bir şikâyetin icabına bakmak