deal with a grievance

  1. Fiil bir şikâyeti halletmek
  2. Fiil bir şikâyetin icabına bakmak