debate a bill

  1. Verb bir kanun tasarısını görüşmek
  2. Verb bir kanun önergesini müzakere etmek