debate doing something

  1. Verb birşeyi yapıp yapmayacağını düşünmek
  2. Verb birşeyi yapmayı düşünmek