debt bomb

  1. Noun borç bombası
  2. uluslararası bir borçlu borcunu ödemediğinde
  3. bundan beklenen malı yansımalar